Evaluare pentru
 
raportări financiare
 

SERVICII

Preocupări legate de nivelul valorii au fost obişnuite omenirii, încă din cele mai vechi timpuri. Valoarea a primit înţelesuri diferite, evoluând prin adăugare de nuanţe şi îmbogăţindu-şi sensul. Astăzi sunt unanim recunoscuţi cei patru factori interdependenţi care concură la crearea valorii: utilitatea, raritatea, dorinţa şi puterea efectivă de cumpărare. Fascinaţi fiind de toate aspectele proprii valorii şi conştientizând importanţa surprinderii cuantumului acesteia cu o acurateţe confortabilă, vă oferim următoarele servicii: